سایت ارزان

سایت آماده

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد.

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

قیمت گذاری

قیمت های طراحی سایت های آماده

پلان پایه

5 میلیون تومان
 • 5 صفحه ثابت
 • صفحه سرویس و خدمات
 • دامنه IR رایگان
 • پشتیبانی رایگان 3 ماهه
 • آموزش رایگان
 • 5 گیگ فضای وب
 • نمونه کار
 • وبلاگ
 • گالری تصویر
 • فروشگاه
 • درگاه پرداخت

پلان حرفه ای

8 میلیون تومان
 • 5 صفحه ثابت
 • صفحه سرویس و خدمات
 • دامنه IR رایگان
 • پشتیبانی رایگان 3 ماهه
 • آموزش رایگان
 • 10 گیگ فضای وب
 • نمونه کار
 • وبلاگ
 • گالری تصویر
 • فروشگاه
 • درگاه پرداخت

پلان پیشرفته

10 میلیون تومان
 • 5 صفحه ثابت
 • صفحه سرویس و خدمات
 • دامنه IR رایگان
 • پشتیبانی رایگان 3 ماهه
 • آموزش رایگان
 • 10 گیگ فضای وب
 • نمونه کار
 • وبلاگ
 • گالری تصویر
 • فروشگاه
 • درگاه پرداخت
shape
shape
shape
shape

سوالات متداول

 • عنوان تست

  لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

 • عنوان تست

  لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

 • عنوان تست

  لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است. لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

image